1. Informació bàsica

El TITULAR pot incloure en un fitxer les dades de caràcter personal facilitades per l’USUARI a través del lloc web www.marbresvall.cat, complint amb el previst a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat del fitxer serà que el TITULAR pugui prestar-li els seus serveis així com amb la comunicació amb l’USUARI. Aquestes dades, seran conservades mentre existeixi un interès mutu i no seran comunicades a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’USUARI pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, a la seu de l’empresa o bé mitjançant correu electrònic a info@marbresvall.cat indicant la referència RGPD.

2. Informació addicional

Responsable del tractament de les seves dadesDenominació social: MARBRES VALL SACLOSA 32, S.L.

CIF: B64674351

Adreça Postal: c/ Saclosa, 28, 08242 Manresa

Telf: 93 8728732

Correu electrònic: info@marbresvall.cat

Finalitat Gestionar l’enviament de la informació que es sol·liciti, prestar els serveis que es contractin i facilitar ofertes de productes o serveis que puguin ser del seu interès
Durada del tractament de dadesEs conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, es suprimiran degudament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Allotjament de les dades El lloc web objecte d’aquesta política de privacitat es troba allotjada dins de la Unió Europea i satisfà els requeriments en la normativa de privacitat en el moment de redacció d’aquesta política.
Procedència de les dadesEl propi usuari mitjançant formulari de contacte inclòs en la web www.marbresvall.cat, o qualsevol altra via prevista a l’efecte.
Destinataris Les seves dades personals no es comunicaran a tercers llevat obligació legal o esser necessari per al compliment del contracte.
Drets de l’interessat×     Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si MARBRES VALL SACLOSA 32, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

×     Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

×     En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

×     Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats d’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès. MARBRES VALL SACLOSA 32, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

×     En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

Com pot exercir els seus drets l’interessat?Mitjançant escrit adreçat MARBRES VALL SACLOSA 32, S.L.., c/ Saclosa, 28, 08242 Manresa o bé al correu electrònic info@marbresvall.cat, acreditant la seva identitat (fotocopia de DNI, NIE o passaport) i indicant a l’assumpte “Protecció de dades”
Quines vies de reclamació hi ha?Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella és mitjançant la pàgina web: www.agpd.es