Avis Legal

Avís legal Marbres Vall manté aquest lloc web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació corporativa i no corporativa actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant, Marbres Vall no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment [...]